Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС BIDENTETEA TX. ET AL. EX VON ROCHOW 1951

Союз Bidention tripartitae Nordhagen ex Klika et Hadač 1944

Junco bufonii-Bidentetum connatae (Timmermann 1993) Passarge 1996

Діагностичні види: Bidens connata, Juncus bufonius.
Умови місцезростань: периферійні ділянки боліт, окраїни вільшняків, зниження на болотистих луках з мулистими і торф’янистими ґрунтами.
Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп (долина р. Дніпро) — спорадично.
Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3270).

.