Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС BIDENTETEA TX. ET AL. EX VON ROCHOW 1951

Союз Bidention tripartitae Nordhagen ex Klika et Hadač 1944

Myosoto aquatici-Bidentetum frondosae O. de Bolòs, Montserrat et Romo 1988

Діагностичні види: Bidens frondosa, Myosoton aquaticum.
Умови місцезростань: прибережні ділянки річок, ставів, каналів, канав, узбіччя стежок, ґрунтових доріг, периферії болотистих лук з піщаними слабозадернованими ґрунтами.
Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп — зазвичай, Степ — спорадично. Площі, зайняті угрупованнями, мають тенденцію до розширення, у зв’язку зі значним інвазійним потенціалом Bidens frondosa, який належить до групи трансформерів. Завдяки високій конкурентоспроможності та інвазійній здатності вид активно поновлює популяції і масово поширюється в усіх регіонах.
Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3270).

.