Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС BIDENTETEA TX. ET AL. EX VON ROCHOW 1951

Союз Bidention tripartitae Nordhagen ex Klika et Hadač 1944

Bidentetum tripartitae Miljan 1933

Synonyms: Bidentetum tripartitae Koch 1926 (art. 36, nom. ambig.); Bidenti tripartitae-Polygonetum lapathifolii Klika 1935; Polygono hydropiperis-Bidentetum (Koch 1926) Lohmeyer in Tx. 1950 p. p.


Діагностичні види: Bidens tripartita.
Умови місцезростань: прибережні смуги ставів, водосховищ, струмків і каналів на мулисто-піщаних, значно рідше — піщаних ґрунтах.
Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп — зазвичай, Степ — спорадично.
Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3270).

.