Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС BIDENTETEA TX. ET AL. EX VON ROCHOW 1951

Союз Bidention tripartitae Nordhagen ex Klika et Hadač 1944

Leersio-Bidentetum (Koch 1926) Poli et Tx. 1960

Діагностичні види: Bidens frondosa, B. tripartita, Leersia oryzoides.
Умови місцезростань: прибережні смуги річок, ставів, водосховищ з мулистими і мулисто-піщаними ґрунтами.
Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп — зазвичай, Степ — спорадично.
Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3270).

.