Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС BIDENTETEA TX. ET AL. EX VON ROCHOW 1951

Союз Bidention tripartitae Nordhagen ex Klika et Hadač 1944

Bidentetum cernuae Slavnić 1951

Synonyms: Bidentetum cernuo-tripartiti Nowiński 1925; Bidentetum cernuae Vierhapper 1935;
Ranunculo-Bidentetum cernuae Sissingh 1942; Polygoneto-Bidentetum cernuae Sissingh in Westhoff et al. 1946; Bidentetum cernuae Slavnić 1947 (art. 2b, nom. nud.); Bidentetum cernuae Kobendza 1948 (art. 2b, nom. nud.).


Діагностичні види: Bidens cernua.
Умови місцезростань: прибережні смуги річок, ставів, водосховищ, струмків, каналів, днища пересохлих водойм на мулистих і мулисто-піщаних ґрунтах.
Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп — зазвичай, Степ — спорадично.
Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3270).

.