Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС BIDENTETEA TX. ET AL. EX VON ROCHOW 1951

Союз Bidention tripartitae Nordhagen ex Klika et Hadač 1944

Polygonetum hydropiperis Passarge 1965

Synonyms: Polygono hydropiperis-Bidentetum (Koch 1926) Lohmeyer in Tx. 1950 p. p. (art. 2b, nom. nud.); Bidenti-Polygonetum mitis Tx. 1979.


Діагностичні види: Bidens frondosa, B. tripartita, Persicaria dubia, P. hydropiper, P. minor.
Умови місцезростань: береги річок, ставів, водосховищ, струмків і каналів на мулистих, мулисто-піщаних та суглинистих ґрунтах.
Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп — зазвичай, Степ — спорадично.
Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3270).

.