Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Glycerio-Sparganion Br.-Bl. et Sissingh in Boer 1942

Beruletum erectae Roll 1938

Synonyms: Beruletum angustifoliae Roll 1938; Ranunculo trichophylli-Sietum erecti T. Müller 1962; Sietum erecti Philippi in Oberd. et al. 1977.

Діагностичні види: Siella erecta, Veronica anagallis-aquatica.

Умови місцезростань: холодноводні джерельні малі водотоки з добре вираженою течією, незначною глибиною (20—50 см), мулисто-піщаними донними відкладами, інколи із вмістом сполук кальцію.

Поширення в Україні: малі річки й струмки басейнів р. Південний Буг (Згар, Вовк, Рів, Бужок, Уманка, Конелка, Синюха, Кодима), р. Дністер (Мурафа, Буша, Русава, Марківка), верхів’я р. Західний Буг.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3260).

.