Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС GALIO-URTICETEA PASSARGE EX KOPECKÝ 1969

Союз Geo urbani-Alliarion officinalis Lohmeyer et Oberd. in Görs et T. Müller 1969

Chaerophylletum aromatici Gutte 1963

Synonyms: Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae chaerophylletosum aromatici Tx. 1967 prov. (art. 3b); Chaerophylletum aromatici Neuhäuslová-Novotná et al. 1969.


Діагностичні види: Chaerophyllum aromaticum.
Умови місцезростань: ділянки на свіжих і вологих ґрунтах затінених рудералізованих екотопів.
Поширення в Україні: західні регіони лісової зони.
Синсозологічний статус: не має.

.