Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС GALIO-URTICETEA PASSARGE EX KOPECKÝ 1969

Союз Geo urbani-Alliarion officinalis Lohmeyer et Oberd. in Görs et T. Müller 1969

Verbeno officinalis-Ornithogaletum pontici Levon 1996

Діагностичні види: Althaea cannabina, Lapsana intermedia, Ornithogalum ponticum, O. woronowii, Physocaulis nodosus, Verbena officinalis.
Умови місцезростань: знижені ділянки по берегах струмків, канав, в умовах недостатнього освітлення.
Поширення в Україні: Південний берег Криму.
Синсозологічний статус: потребує уточнення.

.