Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС GALIO-URTICETEA PASSARGE EX KOPECKÝ 1969

Союз Geo urbani-Alliarion officinalis Lohmeyer et Oberd. in Görs et T. Müller 1969

Lepidio graminifolii-Parietarietum serbicae Levon 1996

Діагностичні види: Lepidium graminifolium, Parietaria serbica.
Умови місцезростань: слабоосвітлені старі мури.
Поширення в Україні: Південний берег Криму (стара частина м. Ялта).
Синсозологічний статус: потребує уточнення.

.