Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС GALIO-URTICETEA PASSARGE EX KOPECKÝ 1969

Союз Geo urbani-Alliarion officinalis Lohmeyer et Oberd. in Görs et T. Müller 1969

Myosotido sparsіflorae-Alliarietum petiolatae Gutte 1973

Діагностичні види: Alliaria petiolata, Galium aparine, Myosotis sparsiflora.
Умови місцезростань: нітрифіковані лісові окраїни і галявини.
Поширення в Україні: лісова зона (околиці м. Київ) — спорадично.
Синсозологічний статус: потребує уточнення.

.