Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС GALIO-URTICETEA PASSARGE EX KOPECKÝ 1969

Союз Geo urbani-Alliarion officinalis Lohmeyer et Oberd. in Görs et T. Müller 1969

Polygonetum cuspidati Görs et T. Müller in Görs 1975

Synonyms: Polygonetum cuspidati Oberd. 1957; Reynoutrietum japonicae Görs et T. Müller in Görs 1975; Aegopodio-Reynoutrietum sachalinensis Brzeg in Brzeg et Wojterska 2001.


Діагностичні види: Reynoutria japonica.
Умови місцезростань: порушені нітрофілізовані затінені або напівзатінені ділянки уздовж шляхів сполучення, узлісь та водотоків.
Поширення в Україні: лісова і лісостепова зони (частіше у західних регіонах, зокрема на Розточчі) — спорадично.
Синсозологічний статус: не має.

.