Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС GALIO-URTICETEA PASSARGE EX KOPECKÝ 1969

Союз Geo urbani-Alliarion officinalis Lohmeyer et Oberd. in Görs et T. Müller 1969

Alliario officinalis-Chaerophylletum temuli (Kreh 1935) Lohmeyer 1949

Synonyms: Alliarietum petiolatae Kreh 1935 (art. 2b); Alliario petiolatae-Chaerophylletum temuli Lohmeyer 1955.


Діагностичні види: Alliaria petiolata, Chaerophyllum temulum.
Умови місцезростань: нітрифіковані узлісся широколистих лісів на ґрунтах без механічних пошкоджень.
Поширення в Україні: західна частина лісостепової зони (Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька області) — спорадично.
Синсозологічний статус: не має.

.