Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Glycerio-Sparganion Br.-Bl. et Sissingh in Boer 1942

Glycerietum notatae Kulczyński 1928

Synonyms: Glycerietum plicatae (Kulczyński 1928) Oberd. 1954.

Діагностичні види: Glyceria notata.

Умови місцезростань: прибережні мілководдя водойм з товщею води 15— 30 cм, зміною її рівня до повного пересихання екотопів протягом періоду вегетації, мулистими й мулисто-торф’янистими донними відкладами; заболочені луки, евтрофні болота.

Поширення в Україні: північно-східна частина Лісостепу (річки Псел, Ворскла), верхів’я річок Дністер, Прут і Західний Буг — спорадично.

Синсозологічний статус: не має.

.