Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Glycerio-Sparganion Br.-Bl. et Sissingh in Boer 1942

Glycerietum fluitantis Nowiński 1930

Synonyms: incl. Sparganio emersi-Glycerietum fluitantis Br.-Bl. 1925; Glycerietum fluitantis Hueck 1931; Glycerietum fluitantis Eggler 1933; Glycerietum fluitantis Wilzek 1935; Glycerietum fluitantis Eggler 1933 em. Grinia et Cholava 1968.

Діагностичні види: Glyceria fluitans.

Умови місцезростань: мілководдя й прибережні смуги мезоевтрофних і евтрофних проточних, рідше — замкнутих водойм з відсутнім поверхневим і значним протягом періоду вегетації коливаннями рівня, товщею 20—50 см, слабокислою, рідше — нейтральною реакцією середовища, піщаними, мулисто-піщаними та мулисто-торф’янистими донними відкладами.

Поширення в Україні: Полісся — зазвичай, Лісостеп, Карпати, Закарпатська рівнина — спорадично, Степ — дуже рідко.

Синсозологічний статус: не має.

.