Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС GALIO-URTICETEA PASSARGE EX KOPECKÝ 1969

Союз Senecionion fluviatilis Tx. ex Moor 1958

Rudbeckio laciniatae-Solidaginetum canadensis Tx. et Raabe ex Fijałkowski 1978

Synonyms: Rudbeckio laciniatae-Solidaginetum canadensis Tx. et Raabe in Tx. 1950 prov. (art. 2b, 3b); Rudbeckio-Solidaginetum Tx. et Raabe 1950; Stenactino-Solidaginetum Oberd. 1957 prov. (art. 2b, 3b); Impatienti-Solidaginetum Moor 1958 p. min. p. (art. 36); Solidaginetum serotino-canadensis Oberd. in Oberd. et al. 1967.


Діагностичні види: Rudbeckia laciniata, Solidago canadensis, S. serotinoides.
Умови місцезростань: рудералізовані місцезростання уздовж лінійних водотоків.
Поширення в Україні: лісова і лісостепова зони — спорадично.
Синсозологічний статус: не має.

.