Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС GALIO-URTICETEA PASSARGE EX KOPECKÝ 1969

Союз Senecionion fluviatilis Tx. ex Moor 1958

Eupatorietum cannabini Tx. 1937

Synonyms: Calystegio sepium-Caricetum acutiformis Bayrak et Didukh 1996 р. р.


Діагностичні види: Eupatorium cannabinum.
Умови місцезростань: екотопи з дещо порушеними, нітрифікованими ґрунтами уздовж водойм та по узліссях чорновільхових лісів.
Поширення в Україні: лісова і лісостепова зони — спорадично.
Синсозологічний статус: не має.

.