Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС GALIO-URTICETEA PASSARGE EX KOPECKÝ 1969

Союз Senecionion fluviatilis Tx. ex Moor 1958

Ranunculo arvensis-Calepinetum irregularis Levon 1996

Діагностичні види: Calepina irregularis, Chrozophora tinctoria, Medicago arabica, Ranunculus arvensis.
Умови місцезростань: екотопи, що формуються в умовах недостатнього освітлення та надлишкового поливу і рідко підпадають під рекультиваційні заходи (клумби, покинуті городи).
Поширення в Україні: Південний берег Криму.
Синсозологічний статус: потребує уточнення.

.