Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС GALIO-URTICETEA PASSARGE EX KOPECKÝ 1969

Союз Senecionion fluviatilis Tx. ex Moor 1958

Polygono persicariae-Pulicarietum uliginosае Levon 1996

Діагностичні види: Carex pendula, Persicaria maculosa, Pulicaria uliginosa.
Умови місцезростань: тінисті нітрофільні місцезростання по берегах струмків, канав, водотоків.
Поширення в Україні: Південний берег Криму.
Синсозологічний статус: потребує уточнення.

.