Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС GALIO-URTICETEA PASSARGE EX KOPECKÝ 1969

Союз Senecionion fluviatilis Tx. ex Moor 1958

Cuscuto europaeae-Convolvuletum sepium Tx. (1947) 1950

Synonyms: Convolvulo sepium-Cuscutetum europaeae Tx. 1947 (art. 3f); Convolvulo sepium-Cuscutetum europaeae Tx. 1950 (art. 2b); Urtico-Convolvuletum Görs et T. Müller 1969; Urtico-Calystegietum sepium Görs et T. Müller 1969; Fallopio-Cucubaletum bacciferi Passarge 1976; Aristolochio-Cucubaletum bacciferi (Kopecký 1965) Passarge 1976; Cuscuto europaeae-Convolvuletum sepium Tx. (1947) 1950 em. Kopecký 1985.


Діагностичні види: Calystegia sepium, Сuscuta europaea, Urtica dioica.
Умови місцезростань: помірно зволожені, збагачені азотом, пухкі ґрунти в прибережній смузі лінійних водотоків.
Поширення в Україні: лісостепова і лісова зони, Закарпаття, південні регіони.
Синсозологічний статус: не має.

.