Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС ARTEMISIETEA VULGARIS LOHMEYER ET AL. IN TX. EX VON ROCHOW 1951

Союз Rorippo austriacae-Falcarion vulgaris Levon 1997

Inulo asperae-Centaureеtum diffusae Levon 1997

Діагностичні види: Centaurea diffusa, Іnula aspera, Physocaulis nodosus, Salvia virgata, Tripleurospermum inodorum, Vicia lathyroides, V. sativa.
Умови місцезростань: відкриті малопорушені місцезростання уздовж стежок, алей у парках, каймові ділянки на сільськогосподарських угіддях (у виноградниках).
Поширення в Україні: Південний берег Криму.
Синсозологічний статус: не має.

.