Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС ARTEMISIETEA VULGARIS LOHMEYER ET AL. IN TX. EX VON ROCHOW 1951

Союз Onopordion acanthii Br.-Bl. et al. 1936

Xanthietum strumarii Раuсǎ 1941

Діагностичні види: Chenopodium album, Eryngium campestre, Hordeum murinum, Hyoscyamus niger, Malva neglecta, M. pusilla, Solanum nigrum, Xanthium spinosum, X. strumarium.
Умови місцезростань: порушені унаслідок надмірного випасання території, перелоги та ділянки формування у причорноморській смузі.
Поширення в Україні: степова і лісостепова зони.
Синсозологічний статус: не має.

.