Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС ARTEMISIETEA VULGARIS LOHMEYER ET AL. IN TX. EX VON ROCHOW 1951

Союз Onopordion acanthii Br.-Bl. et al. 1936

Xanthietum spinosi (Paucǎ 1941) Felföldy 1942

Synonyms: Xanthietum spinosi Felföldy 1942.


Діагностичні види: Carduus acanthoides, Centaurea solstitialis, Cirsium vulgare, Conyza canadensis, Echinochloa crusgalli, Xanthium spinosum.
Умови місцезростань: нітрифіковані місцезростання поблизу тваринницьких ферм, розорані й покинуті поля, смітники.
Поширення в Україні: степова і лісостепова зони.
Синсозологічний статус: не має.

.