Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС ARTEMISIETEA VULGARIS LOHMEYER ET AL. IN TX. EX VON ROCHOW 1951

Союз Onopordion acanthii Br.-Bl. et al. 1936

Potentillo argenteae-Artemisietum absinthii Faliński 1965

Synonyms: Artemisietum absinthii Todor, Gergely et Barcă 1971; Artemisietum absinthii Schubert et Mahn 1959 ex Eliáš 1982; Artemisietum absinthii T. Solomakha et al. 1986; Carduo acanthoidis-Artemisietum absinthiі Abramova et Sakhapov in Mirkin et al. 1986 (art. 1); Carduo acanthoidis-Artemisietum absinthiі (Abramova et Sakhapov in Mirkin et al. 1986) A. Ishbirdin et al. 1988 (syntax. syn.).


Діагностичні види: Artemisia absinthium, Ballota nigra, Carduus acanthoides, Potentilla argentea.
Умови місцезростань: відкриті сухі місцезростання з ущільненими ґрунтами, вигони, уздовж лісосмуг, доріг, покинуті городи та проммайданчики.
Поширення в Україні: рівнинна частина України.
Синсозологічний статус: не має.

.