Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС ARTEMISIETEA VULGARIS LOHMEYER ET AL. IN TX. EX VON ROCHOW 1951

Союз Onopordion acanthii Br.-Bl. et al. 1936

Artemisio-Echinopsetum sphaerocephali Eliáš 1979

Діагностичні види: Artemisia vulgaris, Echinops sphaerocephalus, Lactuca serriola, Melilotus officinalis.
Умови місцезростань: узлісні угруповання.
Поширення в Україні: Полісся і Лісостеп, а також Закарпаття.
Синсозологічний статус: не має.

.