Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС ARTEMISIETEA VULGARIS LOHMEYER ET AL. IN TX. EX VON ROCHOW 1951

Союз Onopordion acanthii Br.-Bl. et al. 1936

Achilleo millefolii-Grindelietum squarrosae Kostylev in Solomakha et al. 1992

Symonyms: Achilleo millefoliі-Grindelіetum squarrosae Kostylev 1990 (art. 2a); Ambrosio artemisiifoliae-Grindelietum squarrosae Smetana 2002 (art. 3b, 29).


Діагностичні види: Achillea submillefolium, Grindelia squarrosa, Lotus corniculatus, Poa angustifolia, P. compressa.
Умови місцезростань: рудеральні місцезростання з піщаними, деградованими чорноземними та агломеративними ґрунтами.
Поширення в Україні: степова і лісостепова зони.
Синсозологічний статус: не має.

.