Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС ARTEMISIETEA VULGARIS LOHMEYER ET AL. IN TX. EX VON ROCHOW 1951

Союз Dauco-Melilotion Görs ex Rostański et Gutte 1971

Melilotetum albo-officinalis Sissingh 1950

Synonyms: Echio-Melilotetum albae Tx. 1942 (art. 1); Echio-Melilotetum Tx. 1947 (art. 29); Linario vulgaris-Echietum vulgaris Slavnić 1951 (syntax. syn.); Artemisio-Melilotetum albi Hadač 1978 (syntax. syn.).


Діагностичні види: Achillea submillefolium, Cichorium intybus, Echium vulgare, Medicago lupulina, Melilotus albus, M. officinalis.
Умови місцезростань: добре освітлені відкриті місцезростання, сміттєзвалища, каймові локалітети тощо, які тривалий час не зазнавали значного впливу.
Поширення в Україні: лісостепова і степова зони, Закарпаття, Південний берег Криму, Степовий Крим.
Синсозологічний статус: не має.

.