Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС ARTEMISIETEA VULGARIS LOHMEYER ET AL. IN TX. EX VON ROCHOW 1951

Союз Arction lappae Tx. 1937

Hyoscyamo nigri-Conietum maculati Slavnić 1951

Synonyms: Conio-Hyoscyametum nigri Slavnić 1951 (orig. form); Lamio-Conietum maculati Oberd. 1957; Conietum maculati Pop 1968; Balloto-Arctietum conietosum Krippelová 1972; Arctio-Ballotetum nigrae conietosum Krippelová 1981; Conio maculati-Arctietum tomentosi non Ishbirdin et Sakhapov in Mirkin et al. 1986.


Діагностичні види: Carduus nutans, Conium maculatum, Hyoscyamus niger, Malva pusilla.
Умови місцезростань: більш-менш зволожені нітрифіковані субстрати (післяпасовищні локалітети, руїни давніх споруд, засмічені яри, рідко — узлісся).
Поширення в Україні: рівнинна частина України, Гірський Крим — спорадично.
Синсозологічний статус: не має.

.