Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС ARTEMISIETEA VULGARIS LOHMEYER ET AL. IN TX. EX VON ROCHOW 1951

Союз Arction lappae Tx. 1937

Arctio lappae-Artemisietum vulgaris Oberd. ex Seybold et T. Müller 1972

Synonyms: Artemisietum vulgaris (Br.-Bl. 1931) Tx. 1942; Artemisietum vulgaris Knapp 1948 (art. 2b); Arctio tomentosi-Rumicetum obtusifolii Passarge 1959 (syntax. syn.); Arctio-Artemisietum vulgaris (Tx. 1942) Oberd. ap. Oberd. et al. 1967.


Діагностичні види: Arctium lappa, Artemisia vulgaris, Cirsium arvense, Elytrigia repens.
Умови місцезростань: зволожені, частково нітрифіковані екотопи поблизу житла і ферм, узлісся та балки з різними типами ґрунтів (крім піщаних), плодові сади по долинах річок з бурими та дерновими ґрунтами.
Поширення в Україні: практично на всій території України (зазвичай на рівнинній частині та у передгір’ях Карпат).
Синсозологічний статус: не має.

.