Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС ARTEMISIETEA VULGARIS LOHMEYER ET AL. IN TX. EX VON ROCHOW 1951

Союз Convolvulo arvensis-Agropyrion repentis Görs 1967

Poo compressae-Tussilaginetum farfarae Tx. 1931

Synonyms: Tussilaginetum farfarae Oberd. 1949; Agropyro repentis-Tussilaginetum Passarge 1989; Meliloto albi-Phragmitetum australis Smetana 2002; Tussilago-Phragmitetum australis Smetana 2002.


Діагностичні види: Tussilago farfara.
Умови місцезростань: ґрунтові відвали (здебільшого щебенисті), осипи, вологі нітрифіковані, а також засолені субстрати.
Поширення в Україні: вся територія.
Синсозологічний статус: не має.

.