Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС ARTEMISIETEA VULGARIS LOHMEYER ET AL. IN TX. EX VON ROCHOW 1951

Союз Convolvulo arvensis-Agropyrion repentis Görs 1967

Falcario vulgaris-Elytrigietum repentis T. Müller et Görs 1969

Діагностичні види: Convolvulus arvensis, Elytrigia repens, Falcaria vulgaris.
Умови місцезростань: сухі ділянки перелогів, окраїн сільгоспугідь, схилів дамб, шламосховищ.
Поширення в Україні: лісостепова і степова зони, Південний берег Криму.
Синсозологічний статус: не має.

.