Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС ARTEMISIETEA VULGARIS LOHMEYER ET AL. IN TX. EX VON ROCHOW 1951

Союз Convolvulo arvensis-Agropyrion repentis Görs 1967

Elytrigio repentis-Lycietum barbarum Kostylev in Solomakha et al. 1992

Діагностичні види: Elytrigia repens, Lycium barbarum.
Умови місцезростань: переважно сільські місцевості з досить розчленованим рельєфом (засмічені яри, уздовж польових доріг та поблизу житла) на різних типах ґрунтів, крім щебенистих.
Поширення в Україні: в усіх зонах, частіше — в лісостеповій.
Синсозологічний статус: не має.

.