Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС ARTEMISIETEA VULGARIS LOHMEYER ET AL. IN TX. EX VON ROCHOW 1951

Союз Convolvulo arvensis-Agropyrion repentis Görs 1967

Elytrigio nodosae-Xeranthemetum cylindracei Levon 1997

Діагностичні види: Capparis herbacea, Elytrigia nodosa, Xeranthemum cylindraceum.
Умови місцезростань: ксеротермні місцезростання на приморських схилах, осипах доріг і набережних, рідше — навколо пустирів.
Поширення в Україні: Південнобережний Крим.
Синсозологічний статус: не має.

.