Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС ARTEMISIETEA VULGARIS LOHMEYER ET AL. IN TX. EX VON ROCHOW 1951

Союз Convolvulo arvensis-Agropyrion repentis Görs 1967

Convolvulo-Brometum inermis Eliáš 1979

Діагностичні види: Bromopsis inermis, Cardaria draba, Carduus acanthoides, Convolvulus arvensis, Elytrigia repens.
Умови місцезростань: порушені незаливні рівнинні ділянки із суглинистими, супіщаними та щебенистими ґрунтами.
Поширення в Україні: степова, південь лісостепової зони.
Синсозологічний статус: не має.

.