Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС ARTEMISIETEA VULGARIS LOHMEYER ET AL. IN TX. EX VON ROCHOW 1951

Союз Convolvulo arvensis-Agropyrion repentis Görs 1967

Convolvulo arvensis-Agropyretum repentis Felföldy 1943

Synonyms: Agropyro-Rumicetum thyrsiflori Passarge 1989; Agropyro-Equisetetum arvensis Passarge 1989; Elytrigio repentis-Vicietum craссae Smetana et al. 1997 (art. 1); Vicietum craссae Smetana et al. 1997 (art. 1); Elytrigio repentis-Vicietum craссae Smetana 2002 (art. 29).


Діагностичні види: Anisantha tectorum, Convolvulus arvensis, Crepis tectorum, Elytrigia repens, Medicago minima, Trifolium arvense, Verbascum banaticum.
Умови місцезростань: каймові локалітети, узбіччя доріг, дамби рисових полів, багаторічні агрофітоценози (сади, лавандові насадження) із чорноземними, бурими, темно-каштановими ґрунтами; незаливні та короткозаливні незасолені або слабозасолені ділянки із задернованими гумусованими піщаними ґрунтами.
Поширення в Україні: рівнинна частина України і Передгірський Крим.
Синсозологічний статус: не має.

.