Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС ARTEMISIETEA VULGARIS LOHMEYER ET AL. IN TX. EX VON ROCHOW 1951

Союз Convolvulo arvensis-Agropyrion repentis Görs 1967

Aristolochio-Convolvuletum arvensis Ubrizsy 1967

Synonyms: Aristolochio clematitis-Agropyretum repentis Bagrikova 2002 (art. 3).


Діагностичні види: Aristolochia clematitis, Convolvulus arvensis, Elytrigia repens.
Умови місцезростань: старі сади по долинах річок, помірно зволожені екотопи з дерновими ґрунтами.
Поширення в Україні: Передгірський і Степовий Крим.
Синсозологічний статус: не має.

.