Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС ARTEMISIETEA VULGARIS LOHMEYER ET AL. IN TX. EX VON ROCHOW 1951

Союз Convolvulo arvensis-Agropyrion repentis Görs 1967

Anisantho-Artemisietum austriacae Kostylev 1985

Діагностичні види: Anisantha tectorum, Artemisia austriaca, Bromus squarrosus.
Умови місцезростань: місця випасання худоби, особливо на перелогах, а також вирівняні ділянки приморських грив.
Поширення в Україні: степова зона — спорадично.
Синсозологічний статус: не має.

.