Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС ARTEMISIETEA VULGARIS LOHMEYER ET AL. IN TX. EX VON ROCHOW 1951

Союз Convolvulo arvensis-Agropyrion repentis Görs 1967

Agropyretum repentis Felföldy 1942

Synonyms: Agropyretum repentis Görs 1966; Agropyro repentis-Poetum angustifoliae Babić 1981; Convolvulo-Poetum angustifoliae Osypenko et Olyinik 2001 nom. nud. (art. 2b); Elytrigio repentis-Poetum compressae Smetana 2002.


Діагностичні види: Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Elytrigia repens, Poa angustifolia, P. compressa, Trifolium arvense.
Умови місцезростань: порушені екотопи, газони, покинуті поля, сади, схили дамб і зрошувальних каналів, відвали на суглинистих, глинистих, чорноземних, темно-каштанових ґрунтах.
Поширення в Україні: рівнинна частина України, Передгірський Крим.
Синсозологічний статус: не має.

.