Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС ISOËTO-NANOJUNCETEA BR.-BL. ET TX. IN BR.-BL. ET AL. 1952

Союз Eleocharition soloniensis Philippi 1968

Juncetum bufonii Felföldy 1942

Synonyms: Juncetum buffonii Gams 1927 (art. 2b, nom. nud.); Juncetum buffonii Fischer 1983 (art. 31, nom. illeg.).

Діагностичні види: Juncus bufonius.

Умови місцезростань: береги й днища пересохлих водойм на потужних мулистих субстратах із незначним вмістом піщаних фракцій та відсутніми ознаками засолення.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп — спорадично.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3130).

.