Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Sisymbrion officinalis Tx. et al. ex von Rochow 1951

Sisymbrietum sophiae Kreh 1935

Synonyms: Sisymbrietum sophiae Oberd. 1957 (art. 2b); Sisymbrietum sophiae Passarge 1959 (art. 2b); Chenopodio-Sisymbrietum sophiae (Kreh 1935) Passarge 1964 (art. 36); Lepidio-Sisymbrietum sophiae Passarge 1964 (art. 2b); Descurainietum sophiae Kreh 1935 corr. Oberd. 1970; Descurainietum sophiae Kreh 1935 em. Brandes 1983; Chenopodio albi-Descurainietum sophiae V. Solomakha et T. Solomakha in V. Solomakha 1988; Agropyro-Sisymbrietum sophiae Brandes 1990 (art. 2b, 5); Capsello-Descurainietum sophiae Mucina in Mucina et al. 1993 (syntax. syn.).


Діагностичні види: Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, Descurainia sophia, Lactuca serriola, Lepidium perfoliatum.
Умови місцезростань: агроценози зернових культур на чорноземах типових і звичайних, окраїни посівів злакових культур, місця утримання худоби, ділянки гирлових частин річок, островів і кіс з пухкими нітрифікованими ґрунтами, сади, пересихаючі русла річок з коричневими ґрунтами.
Поширення в Україні: лісова, лісостепова, степова зони, Гірський Крим.
Синсозологічний статус: не має.

.