Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Sisymbrion officinalis Tx. et al. ex von Rochow 1951

Matricarietum perforatae Kępczyński 1975

Synonyms: Tripleurospermum inodorum comm. Kępczyński 1975 (art. 3c); Matricarietum perforatae (Cârţu 1971) Popescu et Sanda 1991.


Діагностичні види: Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Elytrigia repens, Tripleurospermum inodorum.
Умови місцезростань: механічно порушені місцезростання, прилеглі до оброблюваних полів ділянки, післяпосівні й покинуті угіддя, виноградники на різноманітних, але не нітрифікованих ґрунтах.
Поширення в Україні: лісостепова, середня і південна смуги степової зони, Закарпаття, повсюдно у Криму, але частіше у гірських районах.
Синсозологічний статус: не має.

.