Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Sisymbrion officinalis Tx. et al. ex von Rochow 1951

Lactuco serriolae-Diplotaxietum tenuifoliae (Oberd. 1957) Mucina 1978

Synonyms: Diplotaxio tenuifoliae-Agropyretum repentis Philippi in T. Müller et Görs 1969; Mercuriali annuae-Diplotaxietum Bagrikova 1996 (art. 3b).


Діагностичні види: Diplotaxis muralis, D. tenuifolia, Lactuca serriola, Mercurialis annua, Reseda lutea, Senecio vernalis.
Умови місцезростань: виноградники і просапні культури на передгірських чорноземах, бурих гірсько-лісових ґрунтах.
Поширення в Україні: на межі степової і передгірської зон Криму.
Синсозологічний статус: не має.

.