Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС ISOËTO-NANOJUNCETEA BR.-BL. ET TX. IN BR.-BL. ET AL. 1952

Союз Eleocharition soloniensis Philippi 1968

Cyperetum micheliani Horvatić 1931

Synonyms: Dichostyli-Gnaphalietum uliginosi Horvatić 1931 (phantom); Cypero fusci-Chenopodietum glauci Klika 1935; Cypero fusci-Juncetum bufonii Soó et Csűrös (1936) 1944; Cypero fusci-Limoselletum aquaticae (Oberd. 1959) Korneck 1960 p. p. 

Діагностичні види: Cyperus fuscus, C. michelianus, Gnaphalium uliginosum, Limosella aquatica, Potentilla supina.

Умови місцезростань: береги річок, струмків, окраїни боліт, днища пересохлих заток, проток, озер, ставків зі слабозамуленими піщаними чи суглинистими наносами.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп, Степ — спорадично.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3130).

.