Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Sisymbrion officinalis Tx. et al. ex von Rochow 1951

Chamaeplietum officinalis Hadač 1978

Synonyms: Sisymbrietum officinale Hadač 1978.


Діагностичні види: Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, Plantago major, Poa annua, Sisymbrium officinale, Taraxacum sect. Ruderalia.
Умови місцезростань: механічно порушені місцезростання, ущільнені ділянки на урбанізованих територіях з коричневими ґрунтами.
Поширення в Україні: лісова і лісостепова зони, Південний берег Криму.
Синсозологічний статус: не має.

.