Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Sisymbrion officinalis Tx. et al. ex von Rochow 1951

Bromo tectorum-Sisymbrietum orientalis Eliáš 1979

Synonyms: Sisymbrietum orientale Eliáš 1977.


Діагностичні види: Anisantha sterilis, A. tectorum, Papaver rhoeas, Reseda lutea, Sisymbrium orientale.
Умови місцезростань: виноградники на коричневих ґрунтах, передгірських чорноземах з переходом до дерново-карбонатних ґрунтів.
Поширення в Україні: Передгірський і Степовий Крим.
Синсозологічний статус: не має.

.