Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС ISOËTO-NANOJUNCETEA BR.-BL. ET TX. IN BR.-BL. ET AL. 1952

Союз Eleocharition soloniensis Philippi 1968

Cyperetum flavescentis Koch 1926

Synonyms: Cyperetum flavescenti-fusci Koch 1926 em. Philippi 1968].

Діагностичні види: Pycreus flavescens, Sagina procumbens, Trifolium fragiferum.

Умови місцезростань: обмілини річок, ставків і водосховищ на піщаномулистих алювіальних субстратах із ознаками незначного засолення.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп, Закарпатська рівнина — спорадично, Степ — рідко.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3130).

.