Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Malvion neglectae (Gutte 1972) Hejný 1978

Hyoscyamo nigri-Malvetum neglectae Aichinger 1933

Synonyms: Malvetum neglectae Felföldy 1942 (syntax. syn.); Malvetum neglectae Aichinger 1933 em. Passarge 1964 (syntax. syn.); Daturo-Malvetum neglectae Lohmeyer in Tx. 1950 (art. 29); Urtico-Malvetum neglectae (Knapp 1945) Lohmeyer in Tx. 1950 (syntax. syn.); Xanthio-Malvetum neglectae (Felföldy 1942) Passarge 1964 (art. 29); Malvetum neglectae-pusillae Soó 1964 p. p.


Діагностичні види: Atriplex patula, A. tatarica, Carduus acanthoides, Chenopodium album, Hyoscyamus niger, Lolium perenne, Malva neglecta, Urtica urens.
Умови місцезростань: нітрифіковані ущільнені відкриті локалітети, у тому числі в місцях випасання худоби, уздовж стежок, доріг, тротуарів, приватних будинків у містах, як каймові в сільській місцевості, на чорноземних, іноді оглеєних, коричневих ґрунтах.
Поширення в Україні: лісостепова, степова і лісова зони, переважно на півдні та сході України.
Синсозологічний статус: не має.

.