Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Hordeion murini Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1936

Hordeetum murini Libbert 1932

Synonyms: Hordeetum murini Allorge 1922 (art. 2b); Hordeetum murini Libbert 1933; Hordeetum leporini Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1936; Hordeetum leporini Br.-Bl. (1931) 1947; Bromo-Hordeetum murini (Allorge 1922) Lohmeyer 1950 (art. 2b); Hordeo murini-Atriplicetum tataricae (Felföldy 1942) Tx. 1950 (art. 29); Hordeo murini-Brometum sterilis Lohmeyer ex von Rochow 1951 p. p. (art. 2b); Hordeo murini-Brometum sterilis Lohmeyer ex von Rochow 1957; Brometum sterilis Görs 1966; Hordeetum murini Libbert 1932 em. Eliáš 1979 (art. 3b); Onobrychido miniati-Lathyretum tuberosi Levon 1996 (art. 3b); Capsello-Brometum sterilis Passarge 1996.


Діагностичні види: Anisantha sterilis, Artemisia absinthium, Capsella bursapastoris, Hordeum leporinum, H. murinum.
Умови місцезростань: каймові ділянки з ущільненими ґрунтами, береги зрошувальних каналів, урбанізовані території, виноградники, плодові сади, насадження ефірно-олійних культур на сухих схилах з коричневими ґрунтами, характерні для будівель, фортець.
Поширення в Україні: лісова й лісостепова зони, Причорномор’я, Приазов’я, Південнобережний і Степовий Крим.
Синсозологічний статус: не має.

.