Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Hordeion murini Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1936

Brometum tectorum Bojko 1934

Synonyms: Brometum tectorum (Kerner. 1863) Soó 1925; Linario-Brometum tectorum Knapp 1961; Bromo-Erigerontetum (Knapp 1961) Gutte 1966 (art. 29).


Діагностичні види: Anisantha tectorum, Bromus squarrosus, Capsella bursapastoris, Convolvulus arvensis.
Умови місцезростань: ділянки уздовж доріг, пересипи і коси, прируслові пасма, схили дамб та незаливні рівнинні ділянки з піщаними слабозадернованими ґрунтами, а також степові зріджені лісосмуги, окраїни виноградників, тютюнових полів, покинуті городи з різноманітними механічно порушеними ущільненими ґрунтами.
Поширення в Україні: лісова, лісостепова, південь степової зон, Крим.
Синсозологічний статус: не має.

.