Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС ISOËTO-NANOJUNCETEA BR.-BL. ET TX. IN BR.-BL. ET AL. 1952

Союз Eleocharition soloniensis Philippi 1968

Stellario uliginosae-Isolepidetum setaceae Libbert 1932

Synonyms: Gypsophilo-Potentilletum supinae (Ambrož 1939) Pietsch 1963; Hyperico humifusi-Spergularietum rubrae Wójcik 1968 p. p.; Gypsophilo muralis-Juncetum bufonii (Ambrož 1939) Hejný in Dykyjová et Květ 1978 (phantom); Gypsophilo muralis-Potentilletum norvegicae (Ambrož 1939) Hejný in Dykyjová et Květ 1978; Junco bufonii-Gypsophiletum muralis (Ambrož 1939) Pietsch 1996.

Діагностичні види: Centaurium pulchellum, Eleocharis uniglumis, Juncus bufonius, Spergularia rubra, Psammophiliella muralis, Veronica scutellata.

Умови місцезростань: береги ставків, піщаних кар’єрів, струмки, які пересихають, тимчасові водойми на піщаних і суглинисто-піщаних, значно рідше — з домішками щебенистих фракцій, ґрунтах.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп — спорадично.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3130).

.